• Παραδίδονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
  • Ειδική προετοιμασία για τις Εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμια Κύπρου – Ελλάδας
  • Greek for foreigners
  • Δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων κατ’οίκον
  • Αναλαμβάνονται διπλωματικές εργασίες φιλοσοφίας για φοιτητές και μεταπτυχιακούς
  • Καλοκαιρινά μαθήματα σε μετεξεταστέους
  • Δυνατότητα επίβλεψης μαθητώv δημοτικής εκπαίδευσης – μελέτη μαθημάτων