Διδάσκονται
τα Μαθήματα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,
και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ